Slåstad

Historisk oppvask

På nedlagte Slåstad skole hang 18 kobberskjold. Skjoldene er vasket og pusset og levert til det lille skolemuseet i Slåstadsæter skole. Skolen var i sin tid med å konkurrere om vinne slike skjold i idrettskonkurranser sommer og vinter.

Historisk oppvask

Slåstad skole åpnet dørene i 1968 og de fleste skjoldene kommer nok fra de fire skolene som den gangen ble lagt ned. Det var Farset og Årstad skoler på Oppstad og Slåstadsæter og Nordset på Slåstad. Men årstall på skjoldene viser at konkurranser med skjold som premie fortsatte til midten av 1970-tallet.

«NL Æresskjold» for ulike idretter kom fra Norges Landsforbund for idrett. Når en skole hadde vunnet et skjold tre ganger, kunne det beholdes til odel og eie.

Det eldste av skjoldene (til venstre på bildet) skiller seg imidlertid ut. Der er følgende skoler skoler gravert inn, og også med navn på personer:

1931: Korsmo skole
1933: Ullern skole
1934: Knutsrud skole
1936: Knutsrud skole
1937: Snapholt skole
1939: Snapholt skole
1940: Stomperud skole
1941: Stomperud skole

Skjoldene vitner om ei tid med mange skoler i Sør-Odal. Den tida skrev Gunnar Tanga om i boka «Skolen i Sør-Odal» utgitt av Sør-Odal historielag i 1975. Boka fins på biblioteket, men kan også leses på Nasjonalbibliotekets nettside nb.no

I 1864 hadde Sør-Odal følgende skolekretser:

Sætersagen, Ullern, Disen, Mangset, Strøm, Nordset, Sander, Slåstadsæter, Årstad, Korsmo, Tjaberg, Knutsrud, Farset, Finnholt, Snappholt og Børja.

Gymnastikk ble innført som fag ved kommunens skoler i 1911. Elevene ble lært opp i skyteøving. Korsmo skole, som sto ferdig i 1924, var det første skolebygget med egen gymsal.

Den 16. april 1963 vedtok kommunestyret i Sør-Odal følgende om sentralisering av skolene i kommunen:

*Farset, Årstad, Nordset og Slåstadsæter til Slåstad sentralskole.
*Finnholt, Sætersagen og Disen til «Skøyen» (nåværende Disenå) sentralskole
*Tjaberg til Sander og videre Stomperud til Sander etter en overgangsperiiode på ca. 3 år
*Ullern skole til Korsmo

Vedtaket om Ullern ble imidlertid omgjort av kommunestyret 4. april 1975, Ullern skulle beholdes som egen skolekrets.

I 2019 åpnet Glommsvingen skole på Skarnes, og kommunen har i dag kun én grunnskole.

Selvforsvarskurs for kvinner med Johnny Brenna på Slåstad

13. november 2021

International Stunt Academy (ISA) inviterte til selvforsvarskurs for kvinner over 16 år 13. november, så jeg (67) meldte meg på. Instruktør og tidligere politimann Johnny Brenna er et kjent navn, så dette ville jeg få med meg.

Gå til toppen