Odalen

Solgte boka mi på «Barnas dag» på Odalstunet

300 barn og voksne var innom på «Barnas dag» på Odalstunet søndag 29. august. Det var fint å få sitte i døra til drengestua og selge "Odelsgutter 1908-1918". Boka beskriver livet på en gard i Sør-Odal på den tida.

Solgte boka mi på «Barnas dag» på Odalstunet

Koronapandemien begrenset antall besøkende på tunet denne dagen, men de som slapp inn så ut til å kose seg. Ungene fikk kjøre med hest og kjerre, hoppe i høyet og se hvordan brød ble stekt i bakerovn. Litt slik som livet også var for over 100 år siden på en gard noen kilometer unna.

Da herjet pandemien som ble kalt «spanskesyken», og som tok livet av 15.000 nordmenn. I pandemien nå, er litt over 800 personer døde. Det sier litt om hvor mye bedre helsevesenet er blitt. Nå har vi vaksiner og et offentlig helsetilbud som skal behandle alle likt. Begge deler manglet den gangen for lenge siden. Mange døde også av tuberkulose på den tida. Antibiotika ble først tatt i bruk for behandling av infeksjoner i 1938.

Boka "Odelsgutter" er skrevet på bakgrunn av dagbøkene til brødrene Hans og Ole Kjølstad da de var i 20-årsalderen. Hest og kjerre var viktigste framkomstmiddel, men det gikk tog fra Skarnes til Kongsvinger og Flisa og til Kristiania. Det gikk også båter på Oppstadåa mellom Skarnes og Nord-Odal.

Brødrene skriver om livet på garden, om dyra, dyrking og skogsarbeid. Men det var også mange som kom og gikk i deres hjem. Hans og Ole var også opptatt av politikk, målsaken, korsang, teater, idrett og ikke minst jenter. De og mange andre ønsket seg bru over Oppstadåa, et forsamlingshus og elektrisitet. I 1915 var det bare 1100 biler i hele Norge, så det sto ikke gang på ønskelisten. Med nesten daglige notater i dagbøkene gjennom flere år, får vi et tidsbilde av livet i Sør-Odal som er ganske unikt.

(Foto Knut Ola Storbråten)

Vannets betydning i Odalen for mer enn 100 år siden

08. november 2021

Sør-Odal Rotary har vann som tema i 2021. Det var et artig utgangspunkt for en presentasjon av boka "Odelsgutter 1908-1918". Da var et ønske om elektisitet, konsekvensene for landbruk i somre med tørke og ikke minst når det var flom, utrolig viktig.

Fortalte om boka i slekts- og historielaget

03. november 2021

Sør-Odal slekts- og historielag inviterte medg 3. november til å fortelle om boka "Odelsgutter 1908-1918". Der møtte jeg kunnskapsrike tilhørere, og som mer enn mange andre har interesse for lokalhistorie.

Gå til toppen