Odalen

Fortalte om boka i slekts- og historielaget

Sør-Odal slekts- og historielag inviterte meg 3. november til å fortelle om boka "Odelsgutter 1908-1918". Der møtte jeg kunnskapsrike tilhørere, og som mer enn mange andre har interesse for lokalhistorie.

Fortalte om boka i slekts- og historielaget

Boka er basert på 46 dagbøker skrevet av brødrene Hans og Ole Kjølstad. En dag i 1910, etter en tur til Kongsvinger, skriver Hans:

«– Jeg hentet en del bøker, kjøpte meg ei lue og var hos hårskjærer. Jeg holder nå på å finne navnene på alle mine slektninger så langt som til tremenninger, og så langt tilbake som jeg kan komme. Det er svært interessant, så det blir mye arbeid med å få greie på alt, især de mange som bor i Amerika. Far og mor har til sammen mellom 80 og 90 søskenbarn og over halvparten av dem er gift og har til dels mange barn. Så det blir et betraktelig antall tremenninger. Mange av dem har jeg aldri hørt om og enda mindre sett. Men morsomt er det. Det er en stor skam så lite som jeg hittil har visst om slekta mi, men det skal bli bedre heretter, tror jeg.»

Men denne boka handler ikke om slektsgranskning. Den er et tidsbilde på et ti-år i Norge med utgangspunkt i ei grend i Sør-Odal.

Underveis i skrivingen av boka fikk jeg nyttige tips og god hjelp i Sør-Odal slekts- og historielag. Der fins stor kunnskap om søkbare registere og en stor samling av lokalhistoriske bøker, bygdebøker og tidsskrifter. Å skulle fortelle om boka her, ga meg litt "eksamensnerver" på forhånd.

Sør-Odal slekts- og historielag møtes hver onsdag klokka 18 i Sør-Odal bibliotek. Laget har nettsiden sor-dalslekt.no, der det fins informasjon om lagets tilbud og aktiviteter. Medlemskontingenten er på 200 kroner per år og inkluderer abonnement på medlemsbladet, som kommer tre ganger i året.

Laget har en egen fotogruppe som samler og skanner bilder. Noe å tenke på når vi kommer over gamle bilder av personer, steder og hendelser i bygda vår.

Bildetekst:
Bildet er tatt 3. mai 1908, fra venstre: Karl Stenerud fra Årstad, som reiste til Amerika i 1912, og som aldri kom tilbake til Norge. Trygve Kjølstad, da 21 år gammel, reiste etter i 1913. Han kom hjem igjen etter at første verdenskrig var over, giftet seg og kjøpte gard i Vestfold. Hans Kjølstad, som skrev den første dagbokserien, og liggende foran, Ole Kjølstad som skrev den andre dagbokserien. (Fotograf ukjent)

Vannets betydning i Odalen for mer enn 100 år siden

08. november 2021

Sør-Odal Rotary har vann som tema i 2021. Det var et artig utgangspunkt for en presentasjon av boka "Odelsgutter 1908-1918". Da var et ønske om elektisitet, konsekvensene for landbruk i somre med tørke og ikke minst når det var flom, utrolig viktig.

Musikk ved Glomma, en kulturell høydose

31. oktober 2021

Strøm vokalensemble avsluttet årets Musikk ved Glomma med kirkemusikk i operastil. Seks konserter, i alle tre kirkene og i Glommasvingen skole, rakk vi i tiden 18. - 31. oktober. Det var flott og frister til gjentakelse neste år.

Gå til toppen